Сто лікарів пропонують сто шляхів
до єдиного храму здоров'я
Східна мудрість

Упражнения, развивающие тонкие мышечные волокна позвоночного столба