Сто лікарів пропонують сто шляхів
до єдиного храму здоров'я
Східна мудрість

Лечебная физкультура при болезни Бехтерева.